Política de privacitat

Política de privacitat

La privacitat és una prioritat en eldirectori.cat Com a responsable d'aquesta web, volem oferir-te les majors garanties legals en relació amb la teva privacitat i explicar-te amb la major claredat i transparència possible, tot el té a veure amb al tractament d'informació personal dins d'aquest web.

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es troben enllaçades pel Lloc web. Està política ha estat actualitzada el 28 de Maig de 2018. eldirectori.cat ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Les dades identificatives de eldirectori.cat són els següents:

Persona de contacte: Iñaki Barahona
Raó social: Passatge Riu Francoli 8 baixos 1 08880 Cubelles Barcelona.
NIF: 15388133-Y

Telèfon de contacte:
Telèfon Mòbil: 678060605

E-mail de contacte:
eldirectori@eldirectori.cat

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS.

En Eldirectori.cat es tracta la informació proporcionada per les persones interessades per tal d'identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular dels mateixos, des d'ara l'Interessat. La via de preses de dades són: Formularis web o registre en el sistema). Les dades recollides s'utilitzaran per:

Respondre als requeriments dels usuaris de Eldirectori.cat .
Gestiona les subscripcions a la llista de correu i enviar periòdicament butlletins amb ofertes, promocions i novetats.
Creació de dades en la nostra fitxa de clients per generar les comandes, albarans i factures corresponents.
Garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això pot incloure desenvolupament d'eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
No cal que facilitis cap dada de caràcter personal per a la navegació per aquest web.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES TEVES DADES.
Les dades es conservaran durant el temps que duri la relació comercial i, el període exigible per complir les nostres obligacions legals i estarà supeditat a la baixa voluntària de l'usuari.
DRETS DE L'USUARI Al FACILITAR LES SEVES DADES.
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Eldirectori.cat s'estan tractant dades personals que li concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
Eldirectori.cat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Vostè podrà exercir materialment els seus drets per email a: eldirectori@eldirectori.cat

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través dels diferents formularis són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, l'Usuari garanteix que tota informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada al dia i és exacta. A més l'Usuari s'obliga a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, sent l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a eldirectori@eldirectori.cat

COM S'OBTENEN LES DADES EN AQUESTA WEB.
Les dades personals que es tracten en Eldirectori.cat procedeixen de:
Formulari web.
Galetes: Quan l'usuari es registra o navega en aquesta web, s'emmagatzemen "cookies". A continuació detallem més informació sobre les Galetes.

Galetes:
Quan vostè visita el web de Eldirectori.cat , pot fer-ho de manera anònima i accedir a important informació sense necessitat de identificar-se. Amb l'objectiu de millorar el nostre lloc web, fem servir "cookies" per analitzar la seva visita. Una "cookie" és un petit conjunt d'informació que és transferit al seu navegador pel servidor web i que només pot ser llegit per aquest. Aquestes informacions serveixen com una mena de targeta de presentació seva: recorda les seves contrasenyes, les seves compres i les seves preferències. Les "cookies" no poden executar-se com codi ni transmetre virus.

L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. Encara Eldirectori.cat utilitza "cookies" per analitzar la seva visita al lloc web i els servidors registren automàticament l'adreça IP del seu ordinador, aquesta informació no permet identificar-lo a vostè, que sempre romandrà en l'anonimat llevat que faciliti informació personal a Eldirectori.cat . Aclarir que des de la nostra web es pot accedir a altres pàgines que ja no són d' Eldirectori.cat , les quals per tant no estan subjectes a aquestes condicions.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
Eldirectori.cat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com, a practiques de la indústria. En aquests supòsits, Eldirectori.cat anunciarà, en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS
D'acord amb la LSSICE, Eldirectori.cat no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus massius a clients que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. Els nostres mailings són únicament de promocions, ofertes i novetats dels productes que oferim.

Qui som | Política de privacitat | Termes del servei | Contacta'ns